Vad är Fluxus

Femtitalet var ett tryggt årtionde för oss som hade börjat få kulturella intressen. Var sak på sin plats. Poeterna skrev dikter, romanförfattarne skrev romaner, målaren målade tavlor, skulpttörerna skulpterade. På teaterscenerna spelades det dramatik, i konsertsalarna musik. Allt det där ändrades på 60-talet. Bengt af Klintberg

Fluxus var en internationell konströrelse som bildades året 1962 för att samla medlemmar ur det konstnärliga avantgardet i Europa, och senare även i USA. Denna konstart hade ingen egen stilistisk profil, men skapelser och kreationer var en pånyttfödelse av dada-andan. Det fanns flera artister med anknytning till Fluxus, så som John Cage, Joseph Beuys, Wolf Vostell och Yoko Ono. Dock var anhängare och gruppen stor, hade inget formellt medlemskap samt var både tvärkulturell och diffus. Ordet fluxus är latin för ”att flöda” och hade ett betydande inflytande på samtidskonsten i vår tid. Bengt af Klintberg, som även han var en del av Fluxusrörelsen, gav året 2006 ut boken Svensk Fluxus/Swedish Fluxus. Boken består av fyra delar: en självbiografisk, en konstteoretisk, en avdelning med konstnärspresentationer samt ett avslutande resonemang kring begreppet "svensk fluxus".

5 Jan 2016