Mer om Fluxus

Vad är Fluxus? Vi har tidigare gått igenom en del vad Fluxus är. Här får du mer information och en visuell bild över Fluxus, kommenterat av Allen Burkoff. Hela filen finns att ladda ner på www.fluxus.org om ni vill höra hela historien om Fluxus.

22 Nov 2018