Flödande fluxuskonst

Fluxus är "flöde" och en konstform och kom till Sverige under 1960-talet, sägs ha kommit med Bengt af Klintberg, inspirerade konstnärer som Kristina Matousch och Staffan Mossenmark, enligt Sveriges Konstföreningar. Inom Fluxus är religionen inom buddismen; zen viktig inom Fluxus. Fluxuskonst är enkel, påstår de. Det gäller att man som betraktare är öppen för vad konsten vill säga en. Några råd ges till den som betraktar konsten:

  • Var öppen för att det är det enkla som kan vara det stora
  • Se dina vardagsljud och rörelser som musik och dans
  • Tillåt dig att utsätta dig för det långsamma
  • Se, tänk och agera själv

Om någon var osäker på hur flux fungerar, blir inte klokare, men so what?

13 Dec 2019